Pierrot to Kiedis

Shay Semple "Pierrot to Kiedis" 30x22" gouache on paper